Koulutukset ammattilaisille

Olen vuosia tehnyt työtä erityisopettajana loistavassa moniammatillisessa tiimissä ja saanut tuntea sen, miten paljon hyvä kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan, luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyö helpottaa oppilaan tukemista ja aikuisten työssä jaksamista.

Oppilaan vaikeuden havaitseminen tai oikeiden tukimuotojen löytäminen on yksin hankalaa ja siksi huolen jakaminen työyhteisön eri ammattilaisten kanssa on usein tarpeen.

Teen väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistoon moniammatilliseen yhteistyöhön liittyen. Väitöskirjani aineistoa kerätessäni huomasin, että moniammatillinen yhteistyö on monissa kouluissa vain haave tai vähintäänkin hyvin haastava kokonaisuus. Syitä yhteistyön vaikeuteen on monia, mutta parhaimmillaan vaikeudet ovat kuitenkin voitettavissa.

Omassa työpaikassani loimme mallin, jonka avulla luokkiin jalkautuva ennaltaehkäisevä interventiotyöskentely saatiin toimimaan. Jaamme mielellämme tämän mallin muillekin, koska huomasimme sen parantavan omaa jaksamistamme ja lähentävän oppilashuoltohenkilöstön ja oppilaiden välejä. Uskomme mallin siis parantavan sekä oppilaiden että koulun henkilöstön hyvinvointia.

Koulutamme helposti toteutettavista yhteistyömalleista ja -kokemuksista psykologi Juulia Lahdensuon kanssa yhdessä.

Voimme luennoida teille yhteistyömalleista, niiden tuomista hyödyistä ja merkityksestä hyvinvointiin kertaluontoisesti tai voimme toteuttaa useamman tapaamiskerran mittaisen kehittämisprosessin, jossa yhdessä kanssanne kehitämme juuri teille sopivan yhteistyömallin. Koulutukset ovat suunnattu koulutusalan ammattilaisille.

Olkaa rohkeasti yhteydessä ja kysykää lisää!

Ota yhteyttä

Reija Jyrkinen
040 7769675
reija@huvitusvalmennus.fi

Tmi Huvitus
Y-tunnus: 3187252-2

{

Muutos on vähän kuin letkajenkkaa: kaksi askelta eteen ja yksi askel taakse.

– Mikko Ojanen